Exposar a la fira

Pre-reserva espai expositor

L’edició de la 169a Fira de la Candelera està tancada. Informem que no s’accepten sol·licituds de nous expositors.

El fet de sol·licitar un espai per participar com a expositor a la Fira de la Candelera no implica que se li concedeixi.
En el cas que la seva sol·licitud s’accepti, l’Organització es posarà en contacte amb vostè.
Si no rep cap resposta per part de l’Organització, és perquè la seva sol·licitud ha estat denegada.


AVÍS LEGAL
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incorporades a un fitxer automatitzat de l’Àrea de Desenvolupament i Promoció Estratègica Local (DIPEL) de l’Ajuntament de Molins de Rei amb la finalitat de realitzar la gestió de la Fira de la Candelera; com també per a la tramesa d’informació d’altres actes i activitats que organitzi o en doni suport l’Àrea de DIPEL de l’Ajuntament de Molins de Rei, que puguin ser del seu interès. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, en els termes inclosos en la legislació vigent, mitjançant una instància presentada en el Registre de l’Ajuntament de Molins de Rei