Natura

Jornada Tècnica Agrària

Natura

19 i 20 d'octubre

18:30

Sala d'actes de la Federació Obrera

Compartir:

La superfície forestal del Baix Llobregat és d’unes 8700 ha. Ens trobem, per tant, en una comarca amb un medi natural que suporta una important pressió humana. Els boscos del Baix Llobregat actualment no disposen de cap instrument de gestió forestal conjunta amb un enfoc que ajudi a equilibrar les diferents funcions que aquests tenen per a ser sostenibles, com són: la funció ecològica o ambiental, la productiva i la recreativa.

Davant l’escenari del canvi climàtic cal pensar en un dels majors reptes per la conservació d’aquests espais amb mesures i actuacions orientades a la prevenció d’incendis forestals i la conservació i millora del paisatge.