Cartells i pregons

Una forma de veure l’evolució de la Fira de La Candelera és mitjançant la imatge gràfica de cada any, representada pel seu cartell, que any rere any anuncia la celebració de la Fira de la Candelera a partir de la representació al·legòrica de l’esperit agrícola, comercial i industrial de la Fira.

Cartells

Pregons