Ciutat

Caixa d’Enginyers

Via Laietana 39 - CP08001 - Barcelona

Som banca cooperativa, responsable i sostenible
Aportar valor als socis i sòcies per a cobrir les seves necessitats financeres i asseguradores contribuint al desenvolupament social sostenible