Ciutat

ENTITATS VEÏNALS DE MOLINS DE REI

Jacint Verdaguer, 95 - CP08750 - Molins de rei

936803731

Les entitats veïnals de Molins de Rei representen el conjunt d'entitats veïnals de la Vila
"Les entitats veïnals de Molins de Rei representen el conjunt de les entitats veïnals de la Vila.
L'objectiu principal d'aquestes és vetllar per la bona convivència dels barris, així mateix sensibilitzar i realitzar diverses accions de promoció del barri
El conjunt d'entitats veïnals són: Can Graner, l'Àngel, Centre Vila, Riera Bonet, Les Conserves, Vallpineda, La Rierada, Sant Bartomeu, La Pau-Riera Nova, Bonavista-el Mas, El Canal.

AVV EL CANAL

• Adreça: Carrer Ferrar Agulló, 8 baixos

• Mail: Aavvcanal@gmail.com

• AAVV El Canal

AVV LES CONSERVES

• Adreça: Plaça Antoni Marca, núm 5

• Mail: avlesconserves@hotmail.com

• Facebook AVV Les Conserves

Instagram. Avv Les Conserves

AVV RIERA BONET

• Adreça: Amadeu Vives, 30

• Mail: aavv.rierabonet@gmail.com

• Facebook AAVV Riera Bonet

AVV L'ÀNGEL

• Adreça: Nostra Senyora de Lourdes, 25 local

• Mail: associacioveinsangel@gmail.com

• Facebook Associació De Veïns Barri de L'àngel

Instragram: associaciodeveinslangel

AVV BONAVISTA-EL MAS

• Mail: bonavistaelmas@hotmail.com

• Adreça: carrer Bonavista, 6,

• Facebook : Associació De Veïns Bonavista -El Mas

AVV CENTRE VILA

• Adreça: Plaça del Mercat, 3

• Mail: avvcentrevilamdr@gmail.com

• Instagram : avvcentrevilamdr

AVV CAN GRANER

• Mail: aavv.cangraner@gmail.com

• Facebook: Associació de Veïns de Can Graner

AVV LA RIERADA

• Adreça: Carrer de l'Escola, 2

• Mail: veinslarierada@gmail.com

• Facebook: Associació de veïns de La Rierada

instagram: @veinslarierada

AVV VALLPINEDA

• Adreça: Aviguda Montserrat, 4

• Mail: mail@vallpineda

AVV SANT BARTOMEU DE LA QUADRA

• Mail: aavvsantbartomeudelaquadra@gmail.com

• Instagram @sant.bartomeu

AVV LA PAU - RIERA NOVA

• Adreça: Carrer Jacint Verdaguer, 48

• Mail: lapau.rieranova@gmail.com

• Facebook: AV La Pau Riera Nova"