Ciutat

Manyanet Molins de Rei – Sant Miquel Arcàngel

Pintor Carbonell 4 - CP08750 - Molins de rei

936683450

Oferim un clima d'aprenentatge en un ambient familiar, amb la col·laboració de les famílies. La nostra missió com a educadors és que l'alumnat sigui capaç d'aprendre a saber SER, FER, ESTAR i CONVIURE.
A l'escola Manyanet Molins oferim un clima d'aprenentatge en un ambient familiar, de confiança, d'acolliment i de seguretat, amb la col·laboració de les famílies. Des d'aquest entorn, tota la comunitat “eduquem el cor i l'intel·lecte dels nostres alumnes”. La nostra missió com a educadors és que l'alumnat sigui capaç d'aprendre a saber SER, saber FER, saber ESTAR i saber CONVIURE. Per aquesta raó, posem la innovació pedagògica al servei de l'excel·lència i la creativitat amb una metodologia basada en els projectes educatius.