Ciutat

MOLINS DE REI SOLIDÀRIA

Carrer Jacint Verdaguer, 95 Bis - CP08750 - Molins de rei

936803731

Molins de Rei solidària en formen part les diverses entitats solidàries de Molins de Rei
"
Molins de Rei solidària representa la suma diverses entitats solidàries de la vila que tenen per objectiu treballar per a la justícia global, la solidaritat, la promoció dels Drets Humans i la Pau.
Les principals tasques de les entitats que formen Molins de Rei Solidària
• Sensibilitzar a la població de la situació en la que viuen els països i comunitats amb les que treballen, realitzant diferents campanyes i accions al municipi. Principalment relacionades amb la promoció de drets humans, reducció de les desigualtats i millorar la qualitat de vida dels territoris amb els que treballen.
• Presentar projectes de cooperació al desenvolupament, a través de la convocatòria de subvencions per a entitats solidàries de l'Ajuntament de Molins de Rei
• Activitats conjuntes durant tot l'any per transmetre la solidaritat a la ciutadania i vetllar per a la justícia global
Formen part de Molins de Rei Solidària: Amnistia Internacional, Guardians de l'Amazònia, Solidança, Teranga, Fundació Vicente Ferrer, Molins de Rei amb el Sàhara, Comerç Just, Elastyc Family


Amnistia Internacional Molins de Rei (Pla del Llobregat)
Mail: plallobregat@amnistiacatalunya.org
Facebook : @Amnistia-Internacional-Molins-de-Rei


Molins de Rei amb el Sàhara
Mail: saharamolins@hotmail.com
Facebook: @saharamolins


TERANGA
Mail: infoteranga@gmail.com
Facebook: @associacioteranga


Elastic Family
Mail: info@eslastic-family.org
Web: http://elastic-family.org/
Facebook @ElasticFamily.Projectesanitari


FUNDACIÓ VICENÇ FERRER (ONG)
Mail: molinsderei@fundacionvicenteferrer.org
Web: http://fundacionvicenteferrer.org/
Facebook @FVicenteFerrerMdR


GUARDIANS DE L'AMAZONIA (ONG)
Mail: info@guardiansdelamazonia.org
Web: https://guardiansdelamazonia.org/
Facebook @guardiansdelamazonia


SOLIDANÇA /FANDEMA M'BOLO (ong)
Mail: incorpora@solidanca.cat
Web: https://solidanca.cat/cooperacio-fandema/
Facebook @SolidançaTreballEl.SL


Creu Roja Baix Llobregat Centre
Mail: bllc@creuroja.org
Web: https://www2.cruzroja.es/web/creu-roja
Facebook : @creurojabaixllobregatcentre"