Ciutat

Plataforma per la Llengua de Molins de Rei

Carme Galceran 2 - CP08750 - Molins de rei

655379073

La Plataforma per la Llengua és l'ONG del català. Som una organització no governamental que treballa per promoure la llengua catalana com a eina de cohesió social
"Aconseguir que el català esdevingui la llengua comuna i d'interrelació entre totes les persones del nostre àmbit lingüístic.
Garantir i promoure l'ús de la llengua catalana en tots els àmbits i registres perquè hi sigui present com a llengua de ple dret.
Defensar els drets lingüístics i culturals de les persones que parlen català.
Impulsar i col·laborar en campanyes de normalització lingüística de la llengua catalana.
Interessar-se pels problemes que afectin la societat catalana, sempre i quan contribueixin a la millora de l'ús de la llengua catalana.
"