Ciutat

SOLUCIONS SOCIALS SOSTENIBLES

c/ Font honrada, 2-4 baixos - CP08004 - Barcelona

La nostre missió és la de inserir en el mercat laboral a persones que es troben en situació de vulnerabilitat.
Ajudar a la inserció laboral de persones i col·lectius en risc d'exclusió social, a través dels serveis de catering i restauració. De la mateixa manera, assessorar, acompanyar i formar en l'economia social dins del sector de la restauració i d'altres sectors econòmics. Produir un impacte social durant el desenvolupament de les nostres activitats, contribuint a la millora sociolaboral del territori proper. Treballar per un canvi en el model de consum energètic actual, ajudant a les empreses i a la societat en la transició cap a un model sostenible i no contaminant