Ciutat

Viu Molins de Rei

Àngel Guimerà, 8 - CP08750 - Molins de rei

654669111

El diari digital de Molins de Rei
Mitjà de comunicació d'actualització diària que fa seguiment de l'actualitat política, social, cultural i esportiva a nivell local. Periodisme de kilòmetre zero que també queda recollit en un anuari de paper que es publica cada any coincidint amb la Candelera.